ЛЕГКИЙ СТАРТ
Получите готовый план комфортных тренировок и бюджетного низкокалорийного меню на каждый день в нашем марафоне!
НЕ ПРОПУСТИТЕ ШАНС ЗАПИСАТЬСЯ СО СКИДКОЙ 60%
ЗАПИСАТЬСЯ НА МАРАФОН
470грн
188грн
СКОЛЬКО РАЗ ТЫ?
Корила себя за свой внешний вид, боролась с комплексами
Тренировалась на износ: бег, спортзал, но все это не продлилось больше месяца
Объедалась вкусной "вредной" едой, когда срывалась с диеты
Заедала стресс, испытывала депрессию от своего веса
Удивить мужа и подруг!
ВЫПОЛНИВ ВСЕ ТРЕНИРОВКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 ДНЕЙ И ПИТАЯСЬ ПО МЕНЮ
+ + + +
+ + + +
ТЫ СМОЖЕШЬ:
Избавиться от страха неудачи!
Почувствовать свою сексуальность и привлекательность!
Запустить процесс похудения!
Обрести уверенность в себе!
БОЛЕЕ 300 ОТЗЫВОВ
ОТ ЖЕНЩИН ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Каждая смогла изменить себя и свое тело за счёт регулярных несложных тренировок и питания по меню!
300
более
отзывов
ХОЧУ ТАКИХ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ!
АВТОР ПРОГРАММЫ
ОЛЬГА БАЗИКАЛО
Сертифицированный и дипломированный
тренер, 15 лет в фитнесе. Нутрициолог
/
Закончила ассоциацию академию
фитнеса FPA (USA) по направлениям
фитнес-тренер и нутрициолог

В прошлом — профессиональный
спортсмен (баскетбол, фитнес-
бикини)

Дипломированный тренер с правом
преподавания за рубежом

БОЛЕЕ 5000 человек похудело
по программе Ольги
5000+
человек похудело
по программе Ольги
ЧТО БУДЕТ НА МАРАФОНЕ:
01
02
03
04
05
Вы тренируетесь в своем темпе
Сами выбираете
время для тренировки
Напоминания о тренировке
Готовое бюджетное низкокалорийное меню
И ВСЕ ЭТО НА УДОБНОЙ ПЛАТФОРМЕ С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
- У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ?
- ПОЛУЧИТСЯ!

За 5 дней марафона ты войдешь в режим питания и тренировок и поймешь, что заниматься регулярно и питаться по меню совсем нетрудно!
/
ХОЧУ НА МАРАФОН СО СКИДКОЙ
470грн
188грн
НЕ ПРОПУСТИ ШАНС ЗАПИСАТЬСЯ
СО СКИДКОЙ 60%

Закончила ассоциацию академию
фитнеса FPA (USA) по направлениям
фитнес-тренер и нутрициологВ прошлом — профессиональный
спортсмен (баскетбол, фитнес-
бикини)Дипломированный тренер с правом
преподавания за рубежомБОЛЕЕ 5000 человек похудело
по программе Ольги
60%
скидка
Лёгкие тренировки не более 30 мин
Будь-яке використання матеріалів з даного Сайту не допускається без письмової згоди на це його правовласника - Базікало Ольги Олександрівни. У випадку використання матеріалів з Сайту всупереч зазначеному вище та/або порушення авторських і суміжних прав власника Сайту, винна особа несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України
Click to order
Total: 
Введите свои данные
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання послуг
Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Базікало Ольга Олександрівна, (надалі-Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг (надалі – «Договір»)про нижченаведене.1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Веб-сайт - веб-сайт olgabazikalo.com/legkiy_start1, а також інші веб-сайти в мережі Інтернет, мобільні додатки, які використовуються Виконавцем для надання Послуг та посилання на які надаються Виконавцем.

Договір публічної оферти- публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті

Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Послуги – Послуга або декілька Послуг у інших видах діяльності у сфері спорту (а саме – надання інформації та консультацій онлайн та (або) з використанням мережі Інтернет (Веб-сайту), щодо харчування та/або тренувань), які надаються Виконавцем. Перелік Послуг та їх ціна залежить від обраного Замовником Тарифу надання послуг, розміщеного на Веб-сайті. Виконавець на свій розсуд визначає обсяг Послуг, які включаються до відповідного Тарифу надання послуг, а також вартість та умови користування такими Тарифами надання послуг. З Тарифами надання Послуг та їх особливостями Замовник може ознайомитися на Веб-сайті. Виконавцем визначається спосіб надання Замовнику Доступу до послуг; такий доступ може надаватися або через Веб-сайт/Особистий кабінет та/або у мобільному додатку через аккаунт та/або Обліковий запис Замовника.

Тарифи надання послуг – це визначені Виконавцем комплекси послуг, які відрізняються один від одного обсягом послуг, що надаються замовникам.

Замовник - будь-яка повнолітня дієздатна особа жіночої статі без медичних протипоказань, що акцептувала даний Договір та/або від імені якої було оформлене Замовлення (акцептовано Договір).

Замовлення - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

Особистий кабінет - розділ Веб-сайту, який надає Замовнику доступ до спеціальної інформації та матеріалів. Логін та пароль для входу до Особистого кабінету генеруються автоматично та надсилаються на електронну пошту Замовника, зазначену ним під час реєстрації (оплати послуг).

Спеціальні інформація та матеріали – матеріали, які містять прямо чи опосередковано інформацію щодо послуг Виконавця, в тому числі, але не виключно, відеоматеріали, чат, зображення, текстові матеріали, інструкції, будь-які відеоматеріали незалежно від місця їх розміщення, посилання на загальнодоступні відеоматеріали, в тому числі, але не виключно розміщені на сторінці/аккаунті/каналі Виконавця, посилання на відеоматеріали з обмеженим доступом , розміщені на сторінці/аккаунті/каналі Виконавця.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, і не потребує підписання письмового матеріального примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.4. Будь-яка з наступних дій вважається повною і безумовною згодою (акцептом) із умовами цього договору публічної оферти:

- використання Веб-сайту Виконавця шляхом реєстрації (отримання логіну та паролю) на Веб-сайті Виконавця та/або оформлення Замовлення ПослугВиконавця на Веб-сайті;

- використання Веб-сайту Виконавця шляхом перегляду розміщених на ньому матеріалів та/або інформації;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення, здійснене Замовником Виконавцю про прийняття умов цього Договору ;

– вхід до Особистого кабінету на Веб-сайті та/або використання аккаунту/облікового запису в мобільному додатку для отримання доступу до Послуг;

– отримання повідомлення на електронну пошту з логіном та паролем для входу до Особистого кабінету.

2.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, порядком внесення до нього змін, умовами користування та особливостями Тарифів надання Послуг, а також цінами на Послуги.

2.6. Замовник може бути позбавлений та (або) обмежений у праві користування послугами Виконавця за наступних підстав:

- Замовник порушує умови цього Договору;

- у разі розміщення Замовником, поширення та (або) опублікування інформації, яка порушує норми законодавства та (або) загальновизнані норми моралі, завдає шкоди честі/діловій репутації Виконавця та/або іншим Замовникам, про що стало відомо Виконавцю;

- у разі виникнення у Виконавця сумніву стосовно відповідності Замовника вимогам, передбаченим цим Договором (наприклад, щодо досягнення Замовником відповідного віку);

- з інших підстав, передбачених Договором та (або) законодавством;

2.7. Будь-які дії, вчинені для реєстрації Замовника та/або вчинені з використанням облікового запису/аккаунту Замовника та/або особистого кабінету, вважаються здійсненими цим Замовником.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець надає Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у випадку, якщо йому стало відомо про порушення Замовником умов цього Договору та/або законодавства без застосування до Виконавця санкцій та/або інших заходів відповідальності; а також має інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.4 Замовник зобов'язаний:

- для отримання послуг за цим Договором своєчасно оплатити Послуги Виконавця в порядку передбаченому цим Договором;

- ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Веб-сайті Виконавця (з огляду на її публічну доступність Замовник не може посилатися на необізнаність про Послуги, які надаються за цим Договором);

- не порушувати умов Договору, права Виконавця, а також права інших користувачів послугами Виконавця;

- надавати правдиву дійсну інформацію (в тому числі стосовно свого фізичного стану та самопочуття);

- перед акцептом Договору проконсультуватися з лікарем та не акцептувати Договір у разі, якщо в Замовника є медичні протипоказання по здоров'ю;

- не користуватися послугами Виконавця у разі, якщо таке використання може завдати Замовнику шкоду його здоров'ю, незважаючи на те чи відомо чи не відомо про наявність таких протипоказань на момент акцептування цього Договору;

- не поширювати, копіювати, відчужувати Спеціальні матеріали, в тому числі, серед інших осіб;

- не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця на спеціальні матеріали, а також на об'єкти інтелектуальної власності, належні Виконавцю та/або які ним використовуються.

3.5. Замовник має право:

- оформити Замовлення Послуг;

- припинити користування Послугами за власним бажанням.

3.6. Замовник розуміє, що отримання ним відповідного результату за результатом надання послуг Виконавця залежить виключно від Замовника (його дисципліни), з огляду на що неотримання бажаного для Замовника результату не може бути підставою для відповідальності Виконавця.

3.7.Виконавець не несе будь-якої відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику та/або припинення (обмеження) надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини/ініціативи чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин та/або з технічних причин). Виконавець також не несе відповідальності у разі, якщо у Замовника відсутні мобільні додатки та/або інші технічні можливості, визначені Виконавцем для надання Послуг.

3.8. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання(відомі або не відомі йому) щодо користування Послугами за станом свого здоров'я.

3.9. Замовник несе відповідальність за порушення умов цього Договору, в тому числі за поширення Спеціальних матеріалів серед інших осіб; виключно Замовник несе відповідальність у разі, якщо через медичні показання такої іншої особи (таких інших осіб) їй (їм) та/або її (їх) здоров'ю була завдана шкода внаслідок користування Спеціальними матеріалами.

3.10. Акцептом цього Договору Замовник підтверджує, що не має медичних протипоказань по здоров'ю щодо користування Послугами Виконавця, а також що зобов'язується припинити користування Послугами Виконавця у разі погіршення свого самопочуття та/або за рекомендацією лікаря.

3.11. За порушення умов Договору Замовник несе відповідальність у розмірі завданих Виконавцю збитків.4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на Веб-сайті шляхом надання запитуваної на Веб-сайті інформації (реєстрації) та оплати послуги.5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту.

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця за допомогою платіжних систем (платіжних сервісів), які вказані на Веб-сайті Виконавця у Національній валюті України – гривні. Послуги Виконавця також можуть бути оплачені відмінною від Замовника особою.

5.3. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

5.4. Виконавець може надати Замовнику можливість конкретизувати податковий (резидентський) статус перед здійсненням оплати. Сторони погодили, що Замовник здійснюючи оплату, самостійно визначається зі своїм податковим (резидентським) статусом; при цьому Виконавець не несе відповідальність у разі неправильного/некоректного визначення Замовником свого податкового (резидентського) статусу. Замовник самостійно несе відповідальність, пов'язану з його податковим (резидентським) статусом та здійснення ним діяльності, що підпадає під регулювання нормами податкового законодавства.6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ.

6.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту та є додатками (невід'ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг (в тому числі, пропозиції, звернення тощо), Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними Виконавця, зазначеними на Веб-сайті. При цьому, Замовник гарантує, що його звернення не є незаконним, не порушує авторські права та інші права інтелектуальної власності, а також не містить образи чи іншим чином не порушує чинне законодавство України – в інакшому випадку Замовник несе за них передбачену законом відповідальність.

6.2. Послуги надаються Виконавцю протягом строку, визначеного на Веб-сайті Виконавця (крім випадків, передбачених п. 2.6., 3.7. Договору, відповідно до яких надання Послуг може бути достроково припинене).

6.3. Замовник розуміє та погоджується з тим, що закінчення строку надання Послуг означає припинення права доступу Замовника до Спеціальних матеріалів та Послуг (Тарифів надання Послуг).

6.4. Закінчення строку надання Послуг не позбавляє Замовника права замовити Послуги Виконавця; право Замовника замовити Послуги діє необмежену кількість разів.7. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

7.1. У разі ненадання Послуг Виконавцем з вини Виконавця сплачені Замовником грошові кошти за Послуги Виконавця повертаються на ту банківську картку або рахунок, з якого була виконана оплата.

7.2. Сплачені кошти не повертаються:

- у разі розірвання даного Договору (припинення користування Послугами) Замовником в односторонньому порядку;

- у разі припинення/ненадання/обмеження надання Послуг Замовнику з його вини (п. 2.6. Договору) та/або внаслідок порушення ним умов Договору;

- у разі припинення/ненадання Послуг внаслідок обставин, які виникли не з вини Виконавця (п. 3.7. Договору);

- у разі, якщо Замовник (в тому числі особа, за яку Замовник оформив Замовлення та здійснив оплату Послуг (наприклад, Пакет «З подругою»), та яка акцептувала даний Договір) не почав користуватися та/або не користується послугами Виконавця.8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, внаслідок яких неможливе подальше повне або часткове виконання Договору і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави,.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором.9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.2. Замовник не має права передавати свої права та обов'язки третім особам.

9.3. Крім Виконавця, послуги за цим Договором також можуть надаватися третіми особами, визначеними Виконавцем, які, окрім надання послуг, також сприяють їх реалізації. Акцептуванням цього Договору Замовник надає свою згоду на участь таких осіб в процесі надання послуг за Договором. Такі особи мають ті ж права, що і Виконавець за Договором та/або залучатися Виконавцем на умовах субпідряду.

9.4. Відносини, які виникають під час та у зв'язку з укладанням цього Договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.

9.5. За порушення прав інтелектуальної власності Виконавця та/або за копіювання/продаж/поширення Спеціальних матеріалів та інформації винна Сторона в кожному окремому випадку сплачує штраф у розмірі 60 000 грн. та додатково відшкодовує суму завданих збитків.

9.6. Акцептуючи Договір, Замовник підтверджує, що досяг відповідного віку, який дозволяє йому самостійно укладати договори. Акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для отримання інформації про замовлення, надання послуг за цим Договором та обробки інформації про замовлення, визначення розміру оплати, надсилання засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком, через мережу Інтернет) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту, Виконавця. Замовник гарантує, що зазначення ним персональних даних відмінної від нього особи у разі оформлення Замовником Замовлення та/або здійснення реєстрації та/або оплати Послуг здійснюється виключно після отримання на це згоди такої особи, відмінної від Замовника.

9.7. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником. Замовник несе відповідальність за достовірність і правдивість вказаної при оформленні Замовлення та наданої за час надання Послуг. Положення цього пункту поширюються як на інформацію про Замовника, так і на інформацію про відмінну від Замовника особу, якщо Замовник оформив замовлення за неї.

9.8. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається компетентними органами відповідно до чинного законодавства.

9.9. Договір є публічним. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування. Договір діє до повного виконання зобов'язань, визначених у ньому.

9.10. Інформація про Виконавця (в тому числі місцезнаходження) та інші реквізити є публічно доступною інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9.11. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

Фізична особа – підприємець _______________________ О.О. Базікало
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВВиконавець - Фізична особа – підприємець Базікало Ольга Олександрівна, зареєстрована у відповідності до законодавства України, інформація про Виконавця (в тому числі місцезнаходження) та інші реквізити є публічно доступною інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володілець персональних даних.

Веб-сайт - веб-сайт olgabazikalo.com/legkiy_start1 а також інші веб-сайти в мережі Інтернет, мобільні додатки, які використовуються Виконавцем для надання Послуг та посилання на які надаються Виконавцем.

Договір - Публічний договір (Договір публічної оферти) про надання послуг Виконавцем Замовнику, розміщений на Веб-сайті або на одному з його складових.

Послуги – Послуга або декілька Послуг у інших видах діяльності у сфері спорту (а саме – надання інформації та консультацій онлайн та (або) з використанням мережі Інтернет (Веб-сайту), щодо харчування та/або тренувань), які надаються Виконавцем. Перелік Послуг та їх ціна залежить від обраного Замовником Тарифу надання послуг, розміщеного на Веб-сайті. Виконавець на свій розсуд визначає обсяг Послуг, які включаються до відповідного Тарифу надання послуг, а також вартість та умови користування такими Тарифами надання послуг. З Тарифами надання Послуг та їх особливостями Замовник може ознайомитися на Веб-сайті. Виконавцем визначається спосіб надання Замовнику Доступу до послуг; такий доступ може надаватися або через Веб-сайт/Особистий кабінет та/або у мобільному додатку через аккаунт та/або Обліковий запис Замовника.

Тарифи надання послуг – це визначені Виконавцем комплекси послуг, які відрізняються один від одного обсягом послуг, що надаються замовникам. Адміністрація Веб-сайту – Виконавець та/або залучені ним до ведення Веб-сайту особи, які, в тому числі, здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Замовник - будь-яка повнолітня дієздатна особа жіночі статі без медичних протипоказань, що акцептувала Договір, та/або від імені якої було оформлене Замовлення (акцептовано Договір).

Особистий кабінет - розділ Веб-сайту, який надає Замовнику доступ до спеціальної інформації та матеріалів. Логін та пароль для входу до Особистого кабінету генеруються автоматично та надсилаються на електронну пошту Замовника, зазначену ним під час реєстрації (оплати послуг).

Спеціальні інформація та матеріали – матеріали, які містять прямо чи опосередковано інформацію щодо послуг Виконавця, в тому числі, але не виключно, відеоматеріали, чат, зображення, текстові матеріали, інструкції, будь-які відеоматеріали незалежно від місця їх розміщення, посилання на загальнодоступні відеоматеріали, в тому числі, але не виключно розміщені на сторінці/аккаунті/каналі Виконавця, посилання на відеоматеріали з обмеженим доступом , розміщені на сторінці/аккаунті/каналі Виконавця.

Акцепт - будь-яка з наступних дій:

- використання Веб-сайту Виконавця шляхом реєстрації (отримання логіну та паролю) на Веб-сайті Виконавця та/або оформлення Замовлення ПослугВиконавця на Веб-сайті;

- використання Веб-сайту Виконавця шляхом перегляду розміщених на ньому матеріалів та/або інформації;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених Договором;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення, здійснене Замовником Виконавцю про прийняття умов цього Договору;

– вхід до Особистого кабінету на Веб-сайті та/або використання аккаунту/облікового запису в мобільному додатку для отримання доступу до Послуг;

– отримання повідомлення на електронну пошту з логіном та паролем для входу до Особистого кабінету.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб'єкта персональних даних.

Загальнодоступні джерела інформації - друковані засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, сторінки в мережі Інтернет та/або створені з використанням мережі Інтернет, аккаунти в мессенджерах, соціальні мережі, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації, до яких фізичні та юридичні особи мають вільний, необмежений чинним законодавством, доступ та/або доступ до яких відкритий суб'єктом персональних даних.

Конфіденційність персональних даних — обов'язкове для дотримання Адміністрацією Веб-сайту або іншою особою, яка одержала доступ до персональних даних, вимоги не допускати їх поширення / розголошення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Cookies — поняття, яке використовується для опису інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається у клієнта, тобто браузера, а потім відправлена на той самий сайт, якщо його буде повторно відвідано.

IP-адреса — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Акцепт Договору Замовником означає автоматичну і повну згоду Замовника з цією Політикою конфіденційності та Захисту персональних даних (надалі – Політика), умовами обробки персональних даних Замовника.

2.2. У разі, якщо Замовник не згоден з умовами Політики, він зобов'язаний припинити використання Веб-сайту та послуг Виконавця і негайно покинути його.

2.3. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником. Замовник несе відповідальність за достовірність і правдивість вказаної при оформленні Замовлення та наданої ним під час надання Послуг інформації. Положення цього пункту поширюються як на інформацію про Замовника, так і на інформацію про відмінну від Замовника особу, якщо Замовник оформив замовлення за неї. Будь-які дії, вчинені для реєстрації Замовника та/або вчинені з використанням облікового запису/аккаунту Замовника та/або особистого кабінету, вважаються здійсненими цим Замовником.

2.4. Виконавець не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Замовник може перейти по посиланнях, доступних на Веб-сайті.

2.5. Акцептуючи Договір, Замовник підтверджує, що досяг відповідного віку, який дозволяє йому самостійно укладати договори та дозволяє йому самостійно давати згоду на обробку персональних даних.

2.6. У разі виникнення у Виконавця сумніву стосовно досягнення відповідного віку Замовником, Виконавець має право призупинити до встановлення обставин та /або відмовити в наданні Послуг Замовнику.

2.7. Акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку персональних даних з наступною метою:

1) ідентифікації Замовника для оформлення замовлення і (або) приєднання до договору публічної оферти дистанційним способом;

2) для отримання інформації про Замовлення, обробки інформації про Замовлення;

3) визначення Тарифу надання Послуг;

4) визначення розміру Оплати;

5) надання Послуг за Договором;

6) надання Замовнику доступу до ресурсів та інформації Веб-сайту;

7) надання Замовнику доступу до його Особистого кабінету/Аккаунту;

8) комунікації із Замовником з питань надання Послуг, обробки його звернень;

9) надсилання засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком, через мережу Інтернет) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту, Виконавця;

10) визначення місця розташування Замовника для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

11) розвитку та покращення якості надання Послуг.

Персональні дані Замовника можуть бути використані для інших комерційних цілей Виконавця, не передбачених Політикою конфіденційності, що входять в сферу надання Послуг.

2.8. Адміністрації сайту зобов'язана не розголошувати та забезпечення режим захисту конфіденційності персональних даних Замовника, які надаються Замовником на вимогу Адміністрації та/або при заповненні формуляру.

2.9. Персональні дані надаються Замовником шляхом надання інформації, відповідей на Веб-сайті, а також під час користування Веб-сайтом та/або Послугами Виконавця і можуть включати в себе наступну інформацію:

1) П.І.Б. Замовника;

2) вік Замовника;

3) стать Замовника;

4) контактний номер телефону Замовника;

5) фотографії Замовника;

6) адреса електронної пошти (e-mail) Замовника;

7) логіни Замовника у мережі Інтернет (в тому числі, в аккаунтах, мессенджерах);

8) інші конфіденційні дані про особу Замовника.

Крім зазначених вище даних, Адміністрація Веб-сайту залишає за собою право автоматичного збору в процесі перегляду Веб-сайту Замовником з метою визначення шляхів розвитку Веб-сайту та напрямків вдосконалення надання Послуг, наступних даних:

1) IP-адреси електронно-обчислювального пристрою (комп'ютера, телефону, планшета і т.д.) Замовника;

2) інформації про Сookies, що зберігається в браузері Замовника;

3) інформації про електронно-обчислювальні пристрої (комп'ютері, телефоні, планшеті і т.д.) Замовника;

4) інформації про браузер Замовника, в т. ч. найменування, версію браузера і т.д.;

5) час доступу на Веб-сайт;

6) адреси сторінок Веб-сайту, які переглядав Замовник;

7) адреси попередніх сторінок, з яких було отримано доступ до Веб-сайту.

Відключення Замовником функції збору Сookies може спричинити неможливість доступу до частин Веб-сайту. Виконавець не несе відповідальність за неможливість використовувати Веб-сайт у разі відключення функції збору Сookies.

2.10. Персональна або конфіденційна інформація Замовника, обумовлена вище, підлягає зберіганню і нерозповсюдження, крім як за запитами компетентних органів та / або тільки у випадках і в порядку, встановлених законодавством.

2.11. У разі втрати або розголошення Персональної інформації Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальність, якщо дана інформація:

1) стала або була публічною на момент втрати або розголошення;

2) стала або була розміщена в Загальнодоступних джерелах інформації;

3) була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Веб-сайту;

4) була розголошена за згодою Замовника;

5) була розголошена Замовником;

6) була розголошена іншою собою щодо Замовника.

2.12. Замовник зобов'язується не розголошувати/не поширювати конфіденційну інформацію Виконавця та інших користувачів Послуг Виконавця, яка була отримана Замовником в процесі оформлення Замовлення, оплати Послуг, реєстрації, використання Веб-сайту, Особистого кабінету (включно з можливостями, які надаються йому через використання Особистого кабінету), Облікового запису/Аккаунту, користування Послугами. Конфіденційною вважається вся інформація щодо послуг, Спеціальних матеріалів, Веб-сайту, інформації, матеріалів, консультацій та ресурсів, розміщених на Веб-сайті та/або отриманих Замовником під час користування послугами та ін. даних, які стали відомі Замовнику (в тому числі, але не виключно, під час користування чатом). Замовник не має права передавати третім особам конфіденційну інформацію

2.12.1. У разі, якщо Замовник оформляв Замовлення та здійснював оплату за себе та за іншу особу, він зобов'язується передати цій особі згенеровані для неї логін та пароль, дотримуватися умов конфіденційності цих даних та не розголошувати їх (включно з паролем і логіном такої особи, інформувати таку особу про всі зміни, які можуть її стосуватися), а також самостійного несе відповідальність у разі недотримання цих обов'язків).

2.13. При невиконанні Замовником зазначених в п. 2.12 вимог, якщо це спричинило розголошення конфіденційної інформації, Замовник несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством, і відшкодовує Виконавцю (або власнику такої конфіденційної інформації, якщо власник інакша від Виконавця особа) завдані збитки в повному обсязі.

2.14. Обробка персональних даних Замовника здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

2.15. Акцептуючи Договір, Замовник автоматично погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, з метою виконання Замовлення Замовника, оформленого на Веб-сайті.

2.16. Адміністрація Веб-сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Замовника від розголошення. Адміністрація Веб-сайту використовуватиме персональні дані Замовника виключно для мети (цілей), передбаченої цією Політикою.

2.17. Замовник гарантує, що зазначення ним персональних даних відмінної від нього особи у разі оформлення Замовником Замовлення та/або здійснення реєстрації та/або оплати Послуг здійснюється виключно після отримання на це згоди такої особи, відмінної від Замовника.

2.18. Права Замовника стосовно його персональних даних, визначені в Законі України «Про захист персональних даних».

2.19. Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Веб-сайті.

2.20. Адміністрація сайту має право самостійно змінити та/або доповнити умови цієї Політики. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.Фізична особа – підприємець _______________________ О.О. Базікало